thumbnail_#11 Zhang Xiaogang, Bathtub, 2018

thumbnail_#11 Zhang Xiaogang, Bathtub, 2018